İhracatçı Birlikleri kamu niteliğinde meslek kuruluşu oluyor

büyükekşiTİM ve bu kuruma bağlı tüm ihracatçı birlikleri kamu niteliğindeki meslek kuruluşları vasfına kavuşuyor.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi bu niteliksel dönüşüm konusunda Dünya Gazetesine yaptığı açıklamada, TBMM’ye sunulan “Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile TİM ve ihracatçı birliklerinin kamu niteliğinde meslek kuruluşu statüsüne kavuşacağını söyledi.

Söz konusu değişiklik önerilerinin, Ekonomi Bakanlığı ve TİM kararıyla gerçekleştirilmeyip, Anayasa Mahkemesi kararları gereği olduğu bilgisini veren Büyükekşi, “Bu hukuki zorunluluktan kaynaklanan değişikliklerdir. TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21.nci maddesinden sonra gelmek üzere eklenmesi önerilen 21/A ve 21/B maddeleri ise kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmanın getirdiği yetkilerin kullanımına yargı kontrolü getirmektedir. Nitekim, kamu kurumu niteliğinde hizmet veren TOBB, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Barolar Birliği gibi meslek örgütlerinin kuruluş kanunlarında da benzeri kontrol mekanizmaları yer almaktadır.” dedi.

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Anayasanın 135 inci maddesiyle düzenlenene maddeye göre bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kanunla kurulan, organları kendi üyeleri tarafından, kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Devletin idari ve mali denetimine tabidir.

SIRA AD
1 Türk Diş Hekimleri Birliği
2 Türk Eczacıları Birliği
3 Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
5 Türk Tabipleri Birliği
6 Türk Veteriner Hekimleri Birliği
7 Türkiye Tohumcular Birliği
8 Türkiye Bankalar Birliği
9 Türkiye Barolar Birliği
10 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
11 Türkiye Katılım Bankaları Birliği
12 Türkiye Noterler Birliği
13 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müş. Odaları Birliği
14 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
15 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
16 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
17 Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment