Pamuk ipliği ihracatı 2015’in ilk 10 ayında 4,7 milyon dolar arttı

İplik yatırımlarında ve üretimde dünyada söz sahibi olan ülkelerden biri olan Türkiye’de yeli fabrikalar ürettikleri pamuk ipliklerinin önemli bir kısmını iç piyasada satsa da ihracatı da göz ardı edilemeyecek seviyelerdedir. TÜİK kayıtlarına göre 2014 yılında 383,7 milyon dolarlık pamuk ipliği ((GTİP 5205- dikiş ipIiği hariç) (ağırIık  itibariyIe pamuk oranı >=%85 ve  perakende olarak satılacak hale  getirilmemiş) ihracatı gerçekleştiren Türk iplik sanayi bu yılın ilk 10 ayında 329,3 milyon dolarlık pamuk ipliği ihracatı gerçekleştirdi.
Bu yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen bu ihracat bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 324,6 milyon dolarlık ihracatla kıyaslandığında 4,7 milyon dolar daha fazladır.

Türk iplik sanayi, pamuk ipliği ihracatının önemli bir kısmını İtalya’ya yapmaktadır. 2015’in ilk 10 ayında bu ülkeye 83,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İtalya bu miktarla Türkiye’nin pamuk ipliği ihracatında yüzde 25,4’lük paya sahiptir. İtalya’dan sonra en fazla pamuk iğliği ihracatını Portekiz’e ihraç ediyoruz. Bu ülkeye 2015’in ilk 10 ayında 63,5 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu ülkenin toplamdaki payı ise 19,3’tür. Bu iki ülkeyi 21 milyon dolarlık ihracatla Almanya takip etmektedir.

TÜRKİYE’NİN 2015 OCAK-EKİM DÖNEMİ PAMUK İPLİĞİ İHRACATI

HS4 adı Ülke adı İhracat Dolar
5205-Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş)
İtalya 83.690.667
Portekiz 63.525.060
Almanya 21.072.630
Polonya 18.456.038
İspanya 17.220.097
Fransa 13.139.377
Bulgaristan 12.949.563
Mısır 10.365.510
Yunanistan 8.706.015
Çek Cumhuriyeti 8.343.855
Alt Toplam 257.468.812
Genel Toplam 329.339.489

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment