Tekstil ihracatında en büyük pazarımız İtalya

2016 yılı Ocak-Şubat döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının İtalya olduğu görülmektedir. İTKİB’in hazırladığı Şubat ayı raporuna göre bu ülkeye 2016’nın Ocak ayında 127,5 milyon dolarlık tekstil ve tekstil hammaddeleri ihracatı yapıldı.

İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı Şubat ayında %7,1 artışla yaklaşık 63 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı Ocak-Şubat döneminde ise %3,6 oranında gerileme ile yaklaşık 128 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

Bulgaristan ikinci büyük pazar
Ocak-Şubat döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Bulgaristan’dır. Bulgaristan’a tekstil ve hammaddeleri ihracatı Şubat ayında %62 artış kaydetmiş ve yaklaşık 41 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ocak-Şubat döneminde ise Bulgaristan’a tekstil ve hammaddeleri ihracatı %43,6 oranında artışla 69 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Almanya üçüncü sırada geldi
Ocak-Şubat döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ihracat pazarı Almanya’dır. Almanya’ya yapılan ihracat Şubat ayında sabit kalmış ve yaklaşık 30 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ocak-Şubat döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatı %8,6 gerileme ile yaklaşık 58 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Kaynak: İTKİB

2016 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ TEKSTİL İHRACATINDA ÜLKE PAYLARI

resim2

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment