Yerli pamukta tek balya sistemine geçilmeli

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz, pamuğun pazarlanması ve çırçırlanarak farklı sanayi dalları için hammadde oluşturulmasında nicelik ve nitelik açıdan oldukça iyi bir alt yapıya sahip olduğunu söyledi.

21-yuzyilda-pamuk-calistayi23-24 Mart günlerinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde düzenlenen 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı’nda konuşan Kocagöz, “Buna karşılık, pamuk üretimimizin yurt içi talep ölçüsünde gelişememesi ve bu nedenle yılda iki milyar dolar dolayında bir ithalat yapmak zorunda kalmamız, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Ne yazık ki, yerli pamuk üretimimiz bu sanayilerimizin ihtiyacını karşılayacak ölçüde geliştirilememiş ve bu sanayilerimiz giderek artan oranlarda dışa bağımlı hale gelmiştir” dedi.

Pamuk standardizasyonu konusunun ülkemizde sektörün en sorunlu alanlarından birisi olduğunun altını çizen İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak ise: “Ülkemizde ulusal ve uluslararası düzeyde akredite bir standart kurumu oluşturulmalı ve HVI analiz laboratuvarlarının kurumsal ve yasal altyapısı geliştirilmelidir. Ülkemiz pamukçuluğunun dünya piyasalarına entegrasyonu, pamuğun gerçek kalite niteliklerinin ortaya konularak pazarlama değerinin artırılabilmesi, tekstil sektörüne istenilen nitelikte ve kalitede pamuk sunulabilmesi için bir yılan hikayesine dönüşen tek balya sistemine geçilmelidir. Yerli pamuğun pazarlanmasında yaşanan sorunların belki de en önemlisi kaliteden kaynaklanan sorunlardır. Kalite kaynaklı bu sorunları çözemediğimiz sürece yerli pamuğun talebini yükseltmemiz de mümkün olamayacaktır” ifadelerini kullandı. Kaynak: http://www.businessht.com.tr/

step0000

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment