İTKİB’ten örme konfeksiyon firmaları için destek projesi

ÜNİTEKS, - Google'da Ara (1)Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) mevzuatı kapsamında sektörel kümelenme projeleri yürütülmektedir. Projelerde amaç;  aynı iş kolunda faaliyet gösteren firmaların bir araya gelerek ortak ihtiyaçlar ve ortak hedefler doğrultusunda ihtiyaca göre ortaya çıkacak faaliyetlere katılım sağlayarak hem kurumsal/teknik kapasitelerinin geliştirilmesine hem de uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırılmasına hizmet etmektir.

Projeler max. 3 yıl sürebilmekte, toplam max. 4 milyon dolara kadar proje tasarımı yapılabilmektedir. Belirlenecek bütçenin %75’i Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler;

– ihtiyaç analizi,

-eğitim/danışmanlık faaliyetleri (toplu eğitimler/firma bazlı danışmanlıklar; örn. firma bazlı koleksiyon danışmanlığı, trend eğitimleri, üretimde verimlilik, vb.)

– hedef pazara yönelik yurtdışı faaliyetleri (örn. pazar keşfi, yurtdışı pazarlama faaliyetleri, alım heyetleri vb) düzenlenebilmektedir.

Faaliyetler, kümede yer alan firmaların hedef ve beklentilerine özel olarak yapılandırılmaktadır.

İHKİB olarak hali hazırda iç giyim üreticileri/markaları ve çorap üreticilerine yönelik 20’şerli gruplardan oluşan kümelenme çalışmaları devam etmektedir.

ÖRME KONFEKSİYON SEKTÖRÜNE YÖNELİK PROJE DUYURUSU (BAŞVURU FORMU)

Örme konfeksiyon sektörüne yönelik projenin duyurusuna çıkılmıştır. Ekte duyuru metni ve başvuru formunu bulabilirsiniz.

Birliğimize üye firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini ve potansiyellerini artırmak amacıyla (Ekonomi Bakanlığı 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi URGE
Tebliği) kümelenme projeleri desteklenmektedir. Kümelenme projeleri kapsamında; aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya gelip küme oluşturmaları ve kümede yer alan firmaların uluslararası pazarlarda markalaşma ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Max. 3 yıl süren projelerin toplam bütçeleri 4 milyon dolara kadar çıkabilmektedir. Proje bütçesi kapsamında yapılan harcamaların %75’i Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Bu bağlamda İHKİB tarafından örme konfeksiyon sektörüne yönelik UR-GE kümelenme projesi başlatılacaktır.

PROJE SÜRESİNCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ANA FAALİYETLER
 İhtiyaç Analizi: Proje ihtiyaç analizi ile faaliyetlerine başlar. Küme içerisinde yer alan her
bir firma belirlenecek uzman tarafından ziyaret edilerek proje yol haritası çıkartılır.
 Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: İhtiyaç analizinde tespit edilen konu başlıklarında
firma bazlı veya toplu katılım ile eğitim/danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
(Örn. Koleksiyon Tasarımı ve Yapılandırma, Üretimde Verimlilik, İnsan Kaynakları, Kalite
Uyum Belgelendirme ve Sertifikasyon vb. )
 Hedef Pazara Yönelik Faaliyetler:
o Pazar keşif gezileri (yeni pazarlara yönelik ziyaretler, yenilikçi ve inovasyon odaklı
gelişmelerin takibi, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği vb.)
o Satınalmacılarla buluşma (B2B görüşmeleri, otel fuaye organizasyonları, fuar
katılımları ve ziyaretleri vb)
o Alım heyetleri (Türk örme konfeksiyon sektörünün tanıtımına yönelik yurtiçinde
gerçekleştirilecek faaliyetler)
o Tedarikçilerle buluşma
 Bireysel Danışmanlık: Projenin sona ermesi ile birlikte projeye dahil olan her firma,
Ekonomi Bakanlığı’na ayrıca başvuru yaparak yıllık 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl
boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin % 70’ini karşılayabilecektir.
Örme konfeksiyon küme projesi kapsamında;
• Başvuruların değerlendirilmesi sonucu ortalama 25 firmanın yer alması,
• Tebliğ hükümlerine göre proje giderlerinin %25’inin katılımcı firmalar tarafından karşılanması
öngörülmekte olup başvuru talebine göre proje süresi, bütçesi ve diğer ilgili detaylar
tanımlanacaktır.
• Örme konfeksiyon sektöründe üretici/imalatçı olarak faaliyet gösteren firmalardan alınacak
başvuru yoğunluğuna göre proje yapısı şekillendirilecektir.

KATILIM ŞARTLARI
• Örme konfeksiyon sektöründe üretici/imalatçı olarak ihracat odaklı faaliyet gösteriyor
olmak,
• İstanbul’da yerleşik olmak,
• İHKİB üyesi olmak,
• En az limited şirketi statüsünde olmak,
• Ekonomi Bakanlığı Turquality destek kapsamında yer almamak,
• İşbirliği kuruluşları tarafından yürütülen başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak,
• Ortak hareket etme ve işbirlikteliğine açık olmak,
• Proje süresince faaliyetlere aktif olarak katılım ve en az bir kişinin görevlendirilmesi,
Projede yer almak isteyen firmaların 10 Haziran 2016 Cuma günü saat 17:30’a kadar ekli
Başvuru Formu’nu doldurarak projeofisi@itkib.org.tr adresine mail yoluyla göndermeleri ve
formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla/elden iletmeleri gerekmektedir.

Funda Akgun Süzer
İHKİB AB Projeler Şubesi
Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:6
Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler
34196 İstanbul
İHKİB AB Projeler Şubesi
( Funda Akgün 0 212 454 0197)

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment