Tekstil ihracatı 2016’nın ilk yarısında %1,4 arttı

Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde %1,4 oranında artış ile yaklaşık 5 milyar dolar oldu.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, Türkiye toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya yapılan toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı Haziran ayında %12,1 artışla 82 milyon dolar değerinde ve Ocak-Haziran döneminde ise %3,9 oranında artışla yaklaşık 452 milyon dolar değerinde
kaydedilmiştir.

resim8Ocak-Haziran döneminde en fazla toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı Haziran ayında %2 artmış ve 71 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde ise Almanya’ya toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı %0,5 oranında artışla yaklaşık 420 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ihracat pazarı Bulgaristan’dır. Bulgaristan’a yapılan ihracat Haziran ayında %143,6 oranında artarak 57 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde ise bu ülkeye toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı %74,1 artış ile 274 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları sırasıyla ABD ve İran’dır. ABD’ye yapılan toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı Haziran ayında %0,2 ve Ocak-Haziran döneminde %4,6 oranında azalırken, İran’a ihracat Haziran ayında %30,1 oranında ve Ocak-Haziran döneminde %0,7 oranında artmıştır.

2016 yılı Haziran ayında toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında ihracatı en fazla yükselen ülkeler, %143,6 oranında artışla Bulgaristan ve %42,4 oranında artışla Hollanda’dır. Bu ülkelere Ocak-Haziran döneminde ihracat sırasıyla %74,1 ve %16,4 oranlarında yükselmiştir. 2016 yılı Haziran ayında toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında ihracatı gerileyen tek ülke ise %0,2 ile ABD’dir. ABD’ye ihracat Ocak-Haziran döneminde %4,6 oranında gerilemiştir.

resim9Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ürün grupları bazında toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokuma kumaş olduğu görülmektedir. Toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %26,4’ünü oluşturan dokuma kumaş ihracatı %0,9 oranında artarak 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dokuma kumaşın Haziran ayı ihracatı ise %1,6 oranında artarak 225 milyon dolar değerinde gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatında ikinci önemli ürün grubu, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %16,3’ünü oluşturan iplik grubudur. İplik ihracatı %1,5 oranında artışla yaklaşık 810 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İplik ihracatının Haziran ayı ihracat değeri ise %8,2 oranında artışla 151 milyon dolar değerinde gerçekleşti.

Rapor: Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment