Tekstilci yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına karşı

Hazır giyim ihracatının yüzde 75’e yakın bölümünün AB ülkelerine yapıldığını bildiren İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Yaz saati kalıcı hale getirilirse saat farkı İngiltere ile 3’e, Almanya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerle 2’ye çıkacak. Mesai saatlerimizdeki uyumsuzluk makası daha da açılacak” dedi.

resim5

Tanrıverdi: “Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi halinde fark İngiltere ile üçe, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerle ikiye çıkacak.”

Yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirme kararı ihracatının yüzde 75’e yakın bölümünü Avrupa’ya yapan hazır giyim sektöründe endişe yarattı.
Yıllık 18 milyar dolar düzeyindeki hazır giyim ihracatının yüzde 75’inin AB ülkelerine yapıldığını bildiren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin ticareti olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Türkiye’yi Euro bölgesinden uzaklaştıracak her türlü adıma karşı olduklarını vurgulayan Tanrıverdi, şöyle devam etti:

ÖĞLEDEN ÖNCEKİ MESAİYİ TAMAMEN KAYBEDECEĞİZ
“Hazır giyim sektörü için AB ülkeleri hayati önem taşıyor. 2015’te Almanya’ya 3,2, İngiltere’ye 2,2, İspanya’ya 1,7 milyar dolarlık hazır giyim ihracatımız var. AB ülkelerinin toplamını hesaba kattığımızda 13 milyar dolarlık bir rakam söz konusu. Mevcut uygulamada Almanya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerle Türkiye arasında bir, İngiltere ile iki saat zaman farkı var. Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi halinde fark İngiltere ile üçe, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerle ikiye çıkacak. Çalışma saatlerimizdeki uyumsuzluk makası daha da açılacak, öğleden önceki mesaiyi tamamen kaybedeceğiz. Araya yemek tatili girecek. Biz ancak saat 14.00’den sonra iş görüşmelerine geçebileceğiz. Örneğin İngiltere’den sabah uçağı ile günübirlik
Türkiye’ye gelenler 3 saatlik zaman farkı nedeniyle doğru dürüst iş yapmaya fırsat bulamadan ülkelerine dönmek durumunda kalacaklar.”

TÜRKİYE ELEKTRONİK ORTAMLARDA ORTADOĞU ÜLKESİ GİBİ GÖRÜNECEK
Hikmet Tanrıverdi, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin ticari sakıncalarının yanı sıra Türkiye’nin imajı açısından da olumsuz yansımaları olacağını vurguladı. Halen GMT (Greenwich Mean Team) +2 diliminde bulunan Türkiye’nin yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi halinde GMT+3 dilimine geçeceğini belirten Tanrıverdi, endişelerini şöyle sıraladı:
“ GMT+3 olduğunda Türkiye saat tanımında ve elektronik ortamlarda Ortadoğu ülkesi olarak görünecek. Bir bakıma Avrupa ülkesi olmaktan çıkıp Arap ülkeleri kategorisine dâhil olacağız. Türkiye Avrupa dışı bir ülke olarak kabul edilecek. Bu görüntü, Avrupa Birliği’ne girmeyi hedefleyen ve bunun için yıllardır büyük emek harcayan Türkiye’nin yararına olmayacak. Ülke algısını düzeltmeye çalıştığımız bir dönemde alınan bu kararın beklenen faydayı sağlamayacağını düşünüyorum.”
Hikmet Tanrıverdi, karar uygulanmadan önce kamuoyu önünde konuşulmasını ve tekrar gözden geçirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment