2016’da Örme Kumaş İhracatımız Yüzde 4,2 Arttı

Örme kumaş ihracatımız 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde %4,2 oranında artarak 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en fazla ihracatın yuvarlak örgüden mamul kumaşların içinde bulunduğu diğer örme kumaş olduğu görülmektedir. 2016’da bu ürün grubunda 809 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %53,8’dir. Bir diğer önemli ihracat kalemi ise elastanlı örme kumaşlardır. Bu grupta 2016 yılında 460 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu kumaşlar da yuvarlak örgüden imal edilmektedir.

Çözgülü örme kumaşlara baktığımızda 2016 yılında bu ürün grubundan 196 milyon dolarlık ihracat yapıldığı görülüyor. Yüzde 13,2’lik paya sahip olan bu ürün grubu örme kumaş ihracatında, yuvarlak örgüden mamul kumaşlardan sonra ikinci sırada geliyor. Rapor: İTKİB

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment