Pamuk İpliği İhracatında Yüz Güldüren Artış

Bu yıl pamuk ipliği üreten firmaların yüzü gülüyor. Bu yılın ilk 4 ayında gerçekleşen yüzde 28,8’lik ihracat artışı pamuk ipliğinde işlerin iyi gittiğini gösteriyor.

Gerek iç piyasada gerekse de iyi fiyatlara satış yaptıkları dış pazarlarda yüzleri güldü. 2016 yılı Ocak – Nisan döneminde  151,4 milyon dolar olan pamuk ipliği ihracatımız bu yılın aynı döneminde yüzde 28,8 artarak 195 milyon dolara yükseldi. Bu büyük artışla iplik sanayimiz bu dört aylık dönemde ihracatta başarılı bir performans sergiledi.

Pamuk ipliği ihracatımız 2017 yılı Ocak – Nisan döneminde 195 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam iplik ihracatımızın bu dört aylık süreçte 605 milyon dolar olduğu göz önüne alınırsa pamuk ipliği ihracatımızın yüzde 32,2 pay ile sentetikten sonra en önemli ürün kalemi olduğu görülüyor.

Bu yılın ilk 4 aylık dönemdeki pamuk ipliği ihracatımızı alt ürün gruplarına göre analiz ettiğimizde  ilk sırada  164 milyon dolarla pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe  pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak  satılacak hale getirilmemiş) geldiğini görüyoruz. Bu ürün grubu toplam pamuk ipliği ihracatımızın yüzde 84,1‘ini oluşturdu.

İkinci sırada 21,7 milyon dolarlık ihracatla  Pamuk iplikleri(dikiş ipliği hariç) (ağırIık itibariyle  % 85 den az pamuk içerenler) (perakende satış  için hazırlanmamış) aldı. Bu grubun payı ise %11,1’dir.  Her iki ürün grubunun toplam pamuk ipliği ihracatımızdaki payı %95,2 olmuştur.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment