Yedi Aylık İplik İhracatı 1 Milyar Doları Aştı

İplik ihracatımız 2017 yılı Ocak – Temmuz döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 11,3 artarak 1 milyar 13 bin 197 dolar değerinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak – Temmuz döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 363 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %35,9’dur. 2017 yılı Temmuz ayında sentetik suni filament liflerden iplik ihracatımız %22,8 oranında artmıştır.

Ülkeler bazında iplik ihracatımız
2017 yılı Ocak – Temmuz döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, yaklaşık 130 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2017 yılı Temmuz ayında %42,6 oranında artmıştır.

İplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Belçika ve İran’dır. 2017 yılı Ocak – Temmuz döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en fazla gerilediği ülke %7,9 oranında gerileme ile Belçika olurken, ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise %74,3 oranında artış kaydedilen ABD olmuştur.

İplik ihracatımızda %62,1 oranında paya sahip olan AB(28) ülkelerine bakıldığında 2017 Ocak – Temmuz döneminde %4,3 oranında artışla yaklaşık 629 milyon dolar, 2017 yılı Temmuz ayında ise %12,2 oranında artışla yaklaşık 70 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Kaynak: İTHİB

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment