Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Yerinde Saydı

2017 yılının ilk on bir ayında Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı geçen yılki seviye korunarak 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2017 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ülkeler Almanya, İspanya ve İngiltere olarak sıralanmaktadır. Yılın ilk on bir ayında Almanya’ya %1,3 oranında artışla 2,9 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya %21,4 artışla 1,9 milyar dolarlık ve İngiltere’ye %4,0 düşüşle 1,8 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır.

Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 772,4 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 752,6 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla Irak, ABD, İtalya, Polonya ve Danimarka Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır.

Kaynak: İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment