TEKSAD’dan Laboratuar Testleri ve Sosyal Sorululuk Semineri

Tekstil Araştırmaları Derneği üyesi Berna Tetik, sunumunun ilk bölümünde Fiziksel testleri anlattı. Tetik: Tekstilde devamlılık esasına göre çalışan bir işletmenin en önemli birimlerinden olan labaratuvarın işlevleri, temel standartlar ve elyaftan kumaşa kadar kontrol edilen temel parametreler ile ilgili bilgi paylaşımı yaptı.

İşletmelerde yapılan fiziksel testlerin önemine değinen Tetik, müşterilerin istediği standartların sipariş alımında belirlenmesi gerektiğini belirtti. Müşteri tarafından yapılan terslerin olumsuz çıkması nedeniyle birçok firmanın reklamasyon ödediğini ve sipariş iptalleri yaşandığını belirtti.

Maliyet düşürmenin sektörde önem kazandığı günümüzde iplik kalitesinin dokunacak kumaşa, basılacak desene göre seçilmesinin önemli olduğunu anlattı.

Etkinlikte paylaşılan diğer konu , özellikle ihracata yönelik üretim yapan firmaların

gündeminde olan sosyal uygunluk idi. Bu çerçevede, müşteri gereksinimleri hakkında yasal

mevzuat ele alındı. Özellikle Avrupa merkezli markaların sürdürülebilirlik konusunda

yürütmekte olduğu faaliyetlerin ve tedarikçi değerlendirmesinin temeli olan sosyal uygunluk

konusunun gerekliliği, genel beklentiler ile dünyadaki ve ülkemizdeki durum üzerinden

değerlendirme yapıldı.

” Özellikle emek yoğun bir sektör olan Tekstil sektöründe müşterilerin beklentileri, tüketicilerin hassasiyetleri ile doğru orantılı olarak gelişmektedir. Eskiden fiyat – kalite olarak sınırlı kalan bu beklentilere, günümüzde üretim yapılan tesislerdeki çalışma koşulları, çevre ile ilgili alınması gereken önlemler, iş sağlığı ve güvenliği ana başlıkları altında yasal şartlara uyum ilave olmuştur. Marka değerin korumak ve sürdürmek isteyen firmalar, tüketicilerine bu yönde sarf ettikleri çabayı kendi internet sitelerinden sıklıkla yıllık değerlendirme olarak paylaşmaktadır. Bu sitelerden ulaşılan İnsan Hakları raporuna göre tedarikçilerini değerlendiren bir markanın ülkemiz için tespit edilmiş olan eksiklikleri ele alınarak sunum yapılmıştır. Bu temel eksikler, Çocuk işçi, Çalışma saatleri ve Örgütlenme Özgürlüğü olarak tespit edilmiştir.

Genel başlıklar olarak ise sosyal uygunluk konusundaki temel konular olarak:

  • Örgütlenme özgürlüğü
  • Çalışma saatleri
  • Çocuk işçilik
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları
  • İş güvencesi  ve iş sözleşmeleri
  • Ayrımcılık, taciz, kötü muamele
  • Genç işçilik
  • Cinsiyet ayrımcılığı
  • Etik ilkeleri

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment