2017’de Hazır Giyim İhracatı 17 milyar Dolar

2017 yılında Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı geçen yıla göre %0,5 oranında artarak 17 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

Hazırgiyim ihracatında 2016 yılının ikinci yarısında ihracatta aylık bazda başlayan düşüş 2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında da devam etmiştir. Mart ayında gerçekleşen %1,8 oranındaki artış Nisan ayında yerini %11,1’lik düşüşe bırakmıştır. Mayıs ayında %0,9 olarak kaydedilen düşüş oranı Haziran ayında %8,6 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayına gelindiğinde ise düşüş eğilimi yerini artışa bırakarak %19’luk bir artış kaydedilirken, bu artış oranı Ağustos ayında %4,6 olmuştur. Eylül ayında ise %1,8’lik bir düşüş gerçekleşirken bu düşüş oranı Ekim ayında yerini %7,9’luk artışa bırakmıştır. Kasım ayında bu yükseliş eğilimi devam ederek %9,7’lik bir artış kaydedilmiştir. Yılın son ayında ise artış oranı %7,7 oranında gerçekleşmiştir.

2017 yılı genelinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı %10,9 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2014 yılında %11,9; 2015 yılında %11,8 ve 2016 yılı genelinde %11,9 idi. Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatı içerisindeki payı 2016 yılında %15,8 iken 2017 yılında %14,0 olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel ihracatındaki hem de sanayi ihracatındaki payının 2017 yılında azaldığını ortaya koymaktadır.

2017 yılı genelinde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ülkeler Almanya, İspanya ve İngiltere olarak sıralanmaktadır. 2017 yılında Almanya’ya %1,9 oranında artışla 3,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya %19,8 artışla 2,1 milyar dolarlık ve İngiltere’ye %3,4 düşüşle 2 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 861 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 843,9 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla Irak, ABD, İtalya, Polonya ve Danimarka Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır.

Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı
2017 yılı genelinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının üç temel ürün grubunun ikisinde artış birinde azalış kaydedilmiştir. Örme giyim eşyaları ve aksesuarları en fazla ihraç edilen ürün grubudur. Örme giyim eşyalarının ihracatı 2017 yılında 2016 yılına göre %0,1 oranında azalarak 8,9 milyar dolara gerilemiştir. İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %0,4 oranında artarak 6 milyar dolara yükselmiştir. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer aldığı diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat %3 artışla 2 milyar dolar olmuştur.

Kaynak: İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment