E-Haciz Uygulaması Başladı

2018 itibariyle devlete olan vergi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu olan kişi ve firmaların banka hesaplarındaki paraya el konulacak. Bankada paranız var ve çekemiyorsanız hacizle dondurulmuş olabilir.

Bu işlem vergi daireleri veya SGK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden, mükellefin işleme veya rakama müdahale durumu söz konusu değil. Normal bir haciz işleminde alacaklı veya vekili ile borçlu genel de yüz yüze geldiklerinden sorunların dile getirilmesi veya çözümlenmesi daha olasıdır. Elektronik ortamdaki hacizlerde ise muhtemel şu haller gerçekleşebilmektedir.

Hangi borçlara e-Haciz uygulanabilir?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, Veraset ve intikal vergisi, trafik para cezaları, nüfus para cezaları, tütün ve tütün mamullerine ilişkin cezalar, ecrimisiller, adli para cezaları, idari para cezalar, SGK borçları.

Vergi daireleri borçlu mükelleflere 6183 sayılı Kanunu’nun 55. maddesine uygun ödeme emri tebliğ etmeden e-Haciz uygulayamaz. Ancak uygulamada bu tebligatların hiç yapılmadığı da görülmektedir. Böyle bir tebligatı alan mükellef, bu ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır. Aksi takdirde ödeme emri kesinleşecektir.

Peki, tebligat kendisine ulaşan mükellef ne yapabilir?

a) Ödeme,
b) Hata varsa düzeltilmesini isteme,
c) Mal beyanında bulunma,
d) Mahkemeye başvurup yürütmeyi durdurma talep etme,
e) Taksitlendirme talep etme,
f) Teminat göstererek mühlet isteme gibi yollara başvurabilir.
Mükellef haklarının en yüksek sesle ifade edildiği günümüzde, mağduriyetlerin minimize edilebilmesi adına e-Haciz sisteminin mükellef odaklı bir yaklaşımla gözden geçirilmesinde ve yazılımının güncellenmesinde büyük yarar bulunmaktadır.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/elektronik-haciz-uygulamasi-saglikli-calisiyor-mu/383863

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment