Ocak 2018’de Tekstil İhracatı %13,4 Arttı

2018 yılının Ocak ayında tekstil ihracatımız yıla %13,4 oranında artış ile başlayarak yaklaşık 862 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

2018 yılı Ocak ayında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB(28) ülkelerine yapılmış ve AB(28) ülkelerine yapılan ihracat, Ocak ayında %16,0 oranında artış ile yaklaşık 480 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. AB(28) ülkelerine 2017 yılı Ocak – Aralık dönemi ihracatı ise 5,3 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir.

Ocak ayında, ülkemizden en fazla toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu Ortadoğu ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye yapılan ihracat Ocak ayında %6,5 oranında gerileme ile yaklaşık 92 milyon dolar değerinde ve 2017 yılı Ocak – Aralık döneminde ise yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir. Ocak ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke grubu %26,5 oranında artış ile Eski Doğu Bloku Ülkeleri olurken, Ocak ayında ihracatımızda en fazla düşüş yaşanan ülke grubu %6,5 ile Ortadoğu ülkeleridir.

Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment