Makine alacaklar KDV ödemeyecek

KDV Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren tasarının sekiz maddesi TBMM’de kabul edildi.

Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası getirildi. Düzenlemeyle sağlanacak destek 1 milyar TL öngörülüyor.

Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri de vergiden müstesna olacak. Bu makine ve teçhizatın teslim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması halinde vergisi, gecikme cezasıyla birlikte alınacak.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, konfeksiyon kırpıntıların teslimi de KDV istisnası kapsamına alınacak.

Yasa ile OSB’lerde yapılacak altyapı yatırımlarıyla küçük sanayi sitelerinde işyeri yapılında KDV’den istisna tutulacak. İmalat sanayinde 2018-2019 yıllarında faaliyette bulunan bir işletme, yeni makine ve teçhizat alması durumunda KDV ödemeyecek. Teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuarlarında kullanılacak makine ve teçhizat alımlarında da KDV istisnası uygulanacak. Yatırımcılar ve Ar-Ge merkezleri, 2019 yılı sonuna kadar bu istisnalardan yararlanabilecek.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment