Tekstil ihracatı 2018 Ocak-Mayıs döneminde %9,5 arttı

2018 yılı Ocak – Mayıs dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı %9,5 oranında artarak 4,5 milyar dolara yükseldi. Bulgaristan ve İran’da düşüş var.

2018 yılı Ocak – Mayıs döneminde en fazla İtalya yapıldı. İtalya’ya bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 399 milyon dolar değerinde tekstil ihracat yapıldı. Geçen yıla göre artış oranı yüzde 7,2’dir.

2018 yılı Ocak – Mayıs döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektöründe miktar bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 oranında artarak yaklaşık 946 bin ton ihracat gerçekleşmiştir. 2018 yılı Mayıs ayında ise miktar bazında ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,5 oranında artmıştır.

2018 yılı Ocak – Mayıs döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2018 Mayıs ayında %7,6 oranında artarak 74 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Mayıs döneminde ise Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10,7 oranında artarak yaklaşık 372 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak – Mayıs döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız Bulgaristan olmuştur. Bulgaristan’a yapılan ihracat 2018 yılının Mayıs ayında %12,8 oranında gerileyerek 47 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Mayıs döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %12,8 oranında gerileyerek 247 milyon dolar
değerinde gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak – Mayıs döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla ABD ve İngiltere olmuştur. ABD’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2018 yılı Mayıs ayında %15,0 oranında artarak 50 milyon dolar değerinde gerçekleşmişken 2018 yılı Ocak – Mayıs döneminde ise ihracatımız %8,7 oranında artmış ve yaklaşık 238 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İngiltere’ye ise Mayıs ayında sektörümüz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %17,6 oranında artarak 41 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İngiltere’ye sektörümüz ihracatı 2018 yılı Ocak – Mayıs döneminde ise 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %12,8 oranında artarak yaklaşık 188 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment