Yeni Reform Paketi açıklandı

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ekonomide yapısal dönüşümün önemli bir ayağı olan bir dizi reformu açıkladı.

SATIR BAŞLARI:

VERGİ ALANINDA YAPILACAK REFORMALAR

 • SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İLE SGK’NIN AKTÜERYAL DENGESİ GELİŞTİRİLECEK
 • KAYITDIŞI MÜCADELE İLE GELİRLERİ ARTIRACAĞIZ
 • İHRACATA DAYALI BİR EKONOMİYİ TESİS EDECEĞİZ
 • DOLAYLI VERGİLERİN AĞIRLIĞI AZALTILACAK
 • KURUMLAR VERGİSİ KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK
 • ALBAYRAK: YENİ VERGİ MİMARİSİNDE İSTİSNA VE MUAFİYETLER AZALTILACAK
 • ALBAYRAK: BÜTÇE HEDEFLERİNİ TUTTURACAK TASARRUF ADIMLARI DEVAM EDECEK
 • SIKI MALİYE POLİTİKASI BİZİM EN TEMEL POLİTİKALARIMIZDAN

FİNANSAL ALANDA YAPILACAK REFORMLAR

 • ULUSAL KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU İŞLEMLERİNİ BU YIL TAMAMLAYACAĞIZ
 • REEL SEKTÖR KREDİ İÇİN MALİ DENETİM RAPORU SUNMAK ZORUNDA OLACAK
 • SİGORTACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KURULACAK
 • EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ REFORMLA TOPLANAN FONLAR MİLLİ GELİRİN %10’UNU BULACAKTIR
 • KIDEM TAZMİNATI REFORMUNU HAYATA GEÇİRECEĞİZ
 • TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİNİ HIZLA HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ
 • EMEKLİLİK SİSTEMİNİN REFORME EDİLMESİ EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ
 • ENERJİ GİRİŞİM SERMAYE, GAYRİMENKUL FONU KURULMASINI GÜNDEME ALDIK
 • KONKORDATOLARI YENİ BİR YASAL ÇERÇEVE İLE ELE ALACAĞIZ
 • ÖZEL BANKALAR İHTİYAÇ HALİNDE SERMAYELENDİRME YAPACAK
 • ÖZEL BANKALARIN SERMAYELERİ İÇİN TEMETTÜ DAĞITILMAMASININ DEVAMI SAĞLANACAK
 • KAMU BANKALARINA 28 MİLYAR TL DİBS VERİLECEK
 • 2. GRUPTAKİ 276 MİLYAR TL’LİK KREDİNİN 107 MİLYARI YAPILANDIRILDI
 • REFORM ALANLARIMZIN BAŞINDA FİNANSAL SEKTÖR GELİYOR
 • DEĞİŞİM VE REFORM SÜRECİ 4,5 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

TARIM ALANINDA YAPILACAK REFORMLAR

 • TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ MAYIS AYINDA PAYLAŞILACAK
 • TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ORTAKLIĞI İLE SERA AŞ. KURULACAK
 • KOOPERATİF YAPISININ MERKEZDE OLDUĞU KURUMSAL BİR ALTYAPI OLACAK
 • 47 MİLYON OLAN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI 4 YILDA 100 MİLYON OLACAK

 

LOJİSTİK MASTER PLANI

Türkiye’nin stratejik konumundan kaynaklanan lojistik avantajının ve rekabet gücünün artırılarak, iktisadi ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak ve ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirme bakış açışıyla Lojistik Master Planı, Varlık Fonu tarafından hazırlanacak.

Taşımacılıkla ilgili tüm hizmetlerin tek bir merkezden ve etkin bir şekilde verildiği ve birden fazla taşımacılık moduna erişim imkanı sağlayacak lojistik merkez planlaması sayesinde taşıma modları arasındaki rekabetin artırılması, Mevcut lojistik altyapısının karayolu, denizyolu ve havayolu eksenlerinde etkin bir şekilde incelenmesi, Lojistik ihtiyaçların belirlenmesi, rekabet ve güvenliği esas alarak stratejik önceliklerin saptanması, Belirlenen ihtiyaçlar ve önceliklere göre kamu lojistik varlıkları arasındaki potansiyel sinerjilerin ortaya çıkartılarak etkin bir model mimarisinin oluşturulması, planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi için yerli ve yabancı tüm paydaşlara kazan kazan modeline dönük işbirliklerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

İHRACAT MASTER PLANI

Ticaret Bakanlığımız, Ağustos ayında açıklayacağı plan ile Kısa-orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ülkemiz ihracatının arttırılması için sürdürülebilir bir stratejinin yürürlüğe konması ve bu stratejiden sapmadan doğru adımların atılmasını sağlayacak.

İhracatın ithalatı karşılama oranının sürdürülebilir bir şekilde artırılması için stratejiler oluşturulup bunların uygulanması için gerekli adımlar ortaya konulacak.

Ağustos ayında açıklanacak plan ile katma değeri yüksek ürün ihracatının arttırılması amacıyla, etki analizleri yapılarak ihracatta devlet yardımlarını yeniden düzenlemek, hedef ürün ve pazarlara odaklanmış bir bakış açısıyla, birim ihraç fiyatlarının yükseltilmesini sağlanacak.

SANAYİ YERLİLEŞTİRME PROGRAMI

Sanayi Bakanlığımız, bu program ile, Ar-Ge’den yatırım ve ihracata tüm adımların tek pencereden yönetildiği, arz-talep bileşenlerinin desteklendiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik stratejileri hayata geçirilecek. 300 ürünün yerlileştirmesini ortaya koyacak bu programı Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşacak.

TURİZM MASTER PLANI

Turizm Bakanlığımız Turizm Master Planının hazırlığına başlamış olup tüm paydaşların katılımı ile hazırlanacak olan Turizm Master planı Turizm Bakanımız tarafından Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bu plan çerçevesinde turizmde hem ülke ve desitnasyon çeşitliliğini hem turist sayısını hem de turist başına düşen geliri arttırarak 4 yıl içerisinde 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecektir.
Bu plan çerçevesinde gastronomi, inanç, kültür, golf, kış ve kongre turizmleri kıyı turizmine çeşitlilik ve turizm gelirimize katkı sağlayacaktır.

2019 yılı içerisinde YEP planlarımızla uyumlu biçimde 2019 yılı turist sayısı 50 milyonun kişinin, turizm geliri ise 35 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Ayrıca kurulacak olan Turizm Geliştirme Fonu ile de hem ülkemiz turizminin tanıtımı daha etkin yapılacak hem de turizmde bölgesel çeşitliliğin arttırılması için yatırımcılar teşvik edilerek yatırımlara destek olunacaktır.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment