Kağıtsız İhracat dönemi resmen başladı

Kağıtsız İhracat dönemi ile ihracatçı, ihracat beyannamesi ve eklerini ofisinden verebilecek. İlave belge talebi sistem mesajıyla iletilecek. İhracatçı ilave taleplerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Ticaret Bakanlığı; ihracatçıları zaman israfından, bürokrasiden ve evrak takibi masrafından kurtaracak dijital ihracatın kapısını araladı. Uygulama, hem firmalar hem de gümrük teşkilatı için kağıt evrağı ortadan kaldırıyor.

Yeni Uygulama ile; 

– İhracatçı, ihracat beyannamesi ve eklerini ofisinden verebilecek.

– Memur tarafından ilave belge talebi sistem mesajı yoluyla iletilecek.

– İhracatçı ilave talepleri elektronik ortamda iletecek.

– Kağıt ortamda belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı son bulacak.

– İhracat işlemlerindeki tüm süreçler de elektronik ortamda izlenebilecek.

– 154 belge dijital ortamda işlem görecek.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment