İplik ihracatı ilk 4 ayda yüzde 2.3 azaldı

İplik ihracatımız 2019 yılı Ocak – Nisan döneminde, bir öncei yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 oranında azalarak 634,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2019’un Ocak-Nisan döneminde en fazla iplik ihraç edilen 10 ülke arasında 3 ülkede düşüş oldu. Almanya’da yüzde 19.9, ABD’de yüzde 22, İtalya’da yüzde 2 düşüşler oldu.

Ürün grubu bazında iplik ihracatımız 2019 yılı Ocak – Nisan döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 265,5 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %41,8’dir.

Ülkeler bazında iplik ihracatı

2019 yılı Ocak – Nisan döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 17,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. 2019 yılın Ocak-Nisan döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Hollanda ve Portekiz’dir.

İplik ihracatımızda %61,2 oranında paya sahip olan AB(28) ülkelerine bakıldığında 2019 Ocak – Nisan döneminde %7,6 oranında azalışla yaklaşık 388,6 milyon dolar, 2019 yılı Nisan ayında ise değişim göstermeyerek 92,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment