2019’un ilk yarısında tekstil ürünleri ihracatı %6.2 azaldı

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatı yüzde 6.2 oranında gerileyerek yaklaşık 5 milyar dolar seviyelerinde kaldı.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 Haziran ayında %4,8 oranında artarak yaklaşık 83,4 milyon dolar değerinde gerçekleşirken 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde ise ihracatımız %7,5 oranında gerileyerek yaklaşık 368,8 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Haziran ayında %13,9 oranında yükselerek 84,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde ise Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,8 oranında azalarak yaklaşık 357 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2019 yılının Haziran ayında %5,7 oranında artarak yaklaşık 53 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %1,6 oranında azalarak 234 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere olmuştur. Bulgaristan’a yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Haziran ayında %17,4 oranında gerileyerek 39 milyon dolar değerinde gerçekleşmişken 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde ise ihracatımız %18,7 oranında gerileyerek yaklaşık 200,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İngiltere’ye ise Haziran ayında sektörümüz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %12,2 oranında artarak yaklaşık 46 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İngiltere’ye sektörümüz ihracatı 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %6,8 oranında artarak yaklaşık 200,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kaynak: İTHİB

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment