İplik ihracatı ilk çeyrekte yüzde 23,5 azaldı

İplik ihracatımız 2020 yılı Ocak–Mart döneminde 425 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu ürün grubuna ihracatımız 2020 yılı Mart ayında ise %23,5 oranında gerileyerek 124 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak–Mart döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 185 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %43,4’tür. 2020 yılı Mart ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız %21,4 oranında azalmıştır.

Ülkeler bazında iplik ihracatımız

2020 yılı Ocak – Mart döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 47 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2020 yılı Mart ayında %40,7 oranında azalmıştır. 2020 yılının Ocak-Mart döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Hollanda ve Belçika’dır. 2020 yılı Ocak – Mart döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en fazla gerilediği ülke %34,8 oranında gerilemeyle Portekiz olurken, ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise %21,3 oranında artış kaydedilen Rusya olmuştur. İplik ihracatımızda %56,9 oranında paya sahip olan AB (28) ülkelerine bakıldığında 2020 Ocak – Mart döneminde %18,2 oranında azalışla 242 milyon dolar, 2020 yılı Mart ayında ise %32,6 gerileme göstererek 65 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment