Elektrik motorlarını aşırı ısınmaya karşı koruyan sistem / Can Cansever

devre can canseverELEKTRİK MOTORLARINI AŞIRI SICAKLIKTAN KORUMA DEVRESİ TANITIM BİLGİLERİ ve MONTAJ TALİMATI

Makale: Can Cansever /GSM: 0545 606 08 16

Aşağıda fotoğrafı görülen bu devre;  sebebi ne olursa olsun, elektrik motorları sarım izolasyonları­nın aşırı sıcaklıktan yanmasını önlemek amacına yöneliktir. Devre, bobin gücü 250VAC  7Amp. veya 28VDC  10Amp.  ‘e kadar olan kontaktörleri  doğrudan doğruya  çalıştırır. Bobin gücü daha büyük olan kontaktörler ise  bu gücü aşmayan bir kontaktör ile sürülmelidir.

Cihaz başlıca iki ana parçadan  oluşmaktadır:

# Sansör:

Bu MOTOR KORUMA SANSÖRÜ ‘nü , sargıların içine yerleştirilerek kullanıldığı gibi, sargı telleri üzerine yerleştirilerek motor sargılarının  yanmasını beklemeden  DOĞRUDAN DOĞRUYA  ‘da kullanmak da mümkündür.  

resim1

Ayrıca, Aşırı Akım Etkisi ile hızla ısınan motor  sıcaklığının kontrolü de bu  sıcaklık kontrol kapsamı  içindedir. Sansör sıcaklık değişimine direncinin değişimi ile duyarlı olup çapı 0.5mm, boyu 3mm, sıcaklık değişimi algılama süresi en geç ~ 3 saniye ve,  max. sıcaklık hatası da +/- 3°C  kadardır. Kablo boyu  ~ 50 cm. ‘dir.

# Elektronik Devre

Devre 220V AC ile çalışır ve  plaketin yaklaşık boyutları 7x13x7 cm. kadardır. Kontaktör, devre  şebekeye  bağlandığında  (yani ortam sıcaklığında)  iletken (NC)  olmalıdır  (Kontrol ediniz). Sargılara uygulanmış olan izolasyon malzemesinin sınıfına bakmaksızın, elektrik motoru sargılarının  yanmaması için, devredeki ayar potansiyometresi, sargı limit sıcaklığının ~+70°C ’ yi aşamayacağı  şekilde ayarlanmıştır.

Sıcaklık arttığında ise devredeki röle KONTAKTÖR BOBİNİ ‘ne giden akımı keserek kontaktörü iletken(= NC) konumundan yalıtkan(= NO)  konumuna geçirir.  Ve böylece kontaktörün uçlarına bağlı elektrik motoru da durdurulmuş olur. Sargı sıcaklığının ayarlanmış limit sıcaklık altına düşmesi sonucu, motor, tekrardan limit sıcaklığa ulaşana kadar kendi kendine çalışmaya başlayacaktır.

 DEVRENİN  MONTAJI :

Sansörün sargı telleri arasına konulmaması halinde, önce  sansör,  motor gövdesi içindeki sargı adımlarının çukurları içine sansör ile çukur arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir ve sansörün bacakları sertleşen bir yapıştırıcı (silikon, 404, v.s.)  ile sargılara sabitlendikten sonra, sansör kabloları  motorun kablo kutusundan dışarı çıkarılıp yukarı fotoğraftaki plaketin  alt orta tarafında görülen  klemense  bağlanmalıdır. Elektronik devre ile kontaktör  bobini arasındaki bağlantı ise yine yukarıdaki fotoğrafın sağ  tarafında görülen vidalı klemensler ile yapılır.

Son olarak devre, sol  ‘daki  vidalı klemens ile 220V AC  şebeke hattına bağlanmalıdır.

Devrenin herhangi bir zamanda kontrol edilmesi  gerektiğindeRölenin  70°C  civarında tetiklenmesi için; bu sıcaklıkta iken sansör devresinden entegreye giden orta uçtaki gerilimin, (-) uca göre  0.75 ila 0.80VDC  aralığında  ölçülmesi gerekmektedir.

             NOTLAR

  1. İstenildiğinde, bu devre ile çalışan 60°/ 80°/ 90° / 100° / 110° / 120° / 130° / 140°/

     145° / 150° / 155° / 160° / 170° / 180° veya 190°C ‘ de  çalışan  motor koruma

sansörü  verilebilir,

b) Elektronik devre yapısında haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

 

[embeddoc url=”https://www.ormegiyim.com/wp-content/uploads/2015/03/LTemp_EMotor.doc” viewer=”microsoft”]

Share this post:

Recent Posts

Comments are closed.