Türkiye pamuk ithalatına mecbur

Dünya genelinde yaklaşık olarak 26 milyon ton pamuk üretimi var. Bu toplamın önemli bir kısmını sırasıyla Hindistan, Çin ve ABD gerçekleştiriyor. Hindistan’ın yıllık üretimi 6,7 milyon ton, Çin’in 6,5 milyon ton, ABD’nin ise 3,6 milyon tonlarda görünüyor. Türkiye üretim kapasitesiyle sıralamada çok gerilerde. 2014 rakamlarıyla 0,7 milyon ton yani 700 bin tona civarında bir üretime sahiptir. Ülkenin tükettiği toplam pamuk miktarı ise bunun iki katı yani 1,4 milyon tonlar düzeyindedir. Yani yarısını ithal ediyor.

pamukTürkiye’de pamuk üretiminin artması, tüm çabalara ve projelere rağmen zor görünüyor zira gerek maliyetler gerek pamuk fiyatlarının düşük seyretmesi bu miktarın artmasına engel olmaktadır. Türkiye kabul etmeliyiz ki, pamuk ithalatına muhtaç bir ülke olmayı sürdürecektir. İhtiyacını da ABD, Türkmenistan, Yunanistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden karşılamayı sürdürecek.

Özellikle kalitesi nedeniyle ABD pamuğuna ihtiyacı kaçınılmaz görünüyor. Neredeyse ithalatın yüzde 60’ını karşıladığı ABD’den pamuk alması şu sıralar engellenmeye çalışılsa da bunun sektöre vereceği zarar dikkate alındığında hatalı olacağı hiç şüphesiz görülecektir.

Türkiye pamuk üretmeye ya da kaynaklarını cezalandırmaya zaman harcamak yerine katma değerli ürünlerin üretimine ağırlık vermesi daha yerinde olacaktır. Yılda yaklaşık 700 bin ton pamuk ithal eden Türkiye’nin mevcut şartları pamuk üretimin artırmaya elverişli değil. Bu bilinen bir gerçek. Hele de pamuk fiyatlarının düşmesi nedeniyle üreticinin zarar ettiği şu dönemde hiç mümkün görünmüyor.

Share this post:

Related Posts

Comments are closed.