Ocak-Eylül döneminde tekstil ihracatı %12 oranında geriledi

Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2015 yılının Eylül ayında %20,7 oranında gerileme ile yaklaşık 650 milyon dolar değerinde, Ocak-Eylül döneminde ise 2014 yılının aynı dönemine göre %12 oranında gerileme ile yaklaşık 5,9 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

İTKİB’in raporuna göre, 2015 yılı Eylül ayında ve Ocak-Eylül döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB(28) ülkelerine yapılmıştır. Eylül ayında AB(28) ülkelerine yapılan ihracat %18,3 oranında gerilemiştir. AB(28) ülkelerine Ocak-Eylül döneminde yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %12,5 oranında gerileme kaydetmiş ve 2,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  AB(28) ülkelerine tekstil ve hammaddeleri ihracatı, Ocak-Eylül döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %51,7’sini oluşturmaktadır.  Eylül ayında ve Ocak-Eylül döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu, toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının %15,3’ünün yapıldığı Eski Doğu Bloku ülkeleridir.

resim12015 yılı Eylül ayında ve Ocak-Eylül döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının %9,7 oranında pay ile İtalya olduğu görülmektedir.  İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı Eylül ayında %22,9 gerileme ile yaklaşık 66 milyon Dolar ve Ocak-Eylül döneminde ise %18 oranında gerileme ile yaklaşık 572 milyon Dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Eylül ayında ve Ocak-Eylül döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Rusya Federasyonu’dur. Rusya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı Eylül ayında %41,5 gerileme ile yaklaşık 43,6 milyon Dolar değerinde ve Ocak-Eylül döneminde ise %37,1 oranda gerileme ile 379 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Rusya’nın toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatındaki payı ise dönemselde %9’dan %6,4’e düşmüştür.

Eylül ayında ve Ocak-Eylül döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ihracat pazarı İran’dır. 2015 yılında ihracat artışı yaşanan en önemli ülkelerden biri olan İran, Temmuz ayı itibariyle ihracatta negatif yönde bir seyir izlemeye başlamış ve bu seyrini Ağustos ve Eylül aylarında da sürdürmüştür. Bu ülkeye 2015 yılı Eylül ayı itibariyle %16,1 gerileme ile 27,6 milyon Dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. İran’a tekstil ve hammaddeleri ihracatında Ocak-Eylül dönemi toplam artış oranı ise %16,7 oranında kaydedilmiştir. İran, 287 milyon dolar değerinde ihracat ile toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatından %4,9 oranında pay almaktadır.

2015 yılı Eylül ayında dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları sırasıyla Almanya ve ABD’dir. Almanya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı Eylül ayında %23,5 ve Ocak-Eylül döneminde %16,4 ile gerilemeye devam ederken, ABD’ye tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise Eylül ayında %9,9 düşüş, Ocak-Eylül döneminde ise %8,9 artış kaydetmiştir.
2015 yılı Eylül ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında 2014 yılının Eylül ayına kıyasla ihracatında artış yaşanan ülke olmadığı ve tüm ülkelerin ihracat düşüş yaşandığı göze çarpmaktadır. 2015 yılı Eylül ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke arasında ihracatı en fazla gerileyen ülke ise Eylül ayında %41,5 ve Ocak-Eylül döneminde %37,1 oranında gerileme ile Rusya Federasyonu olmuştur.

resim2

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment