Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Meclisi toplandı

resim4Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Meclisi dönem toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Ali Ulvi Orhan yaptığı açılış konuşmasında, çalışma usulleri hakkında yeni üyeleri bilgilendirdi.

Orhan, Meclisin verimli çalışmalar ortaya koyabilmesi için kısa aralıklarla toplanarak çalışmalara devam etmesinin sektör açısından faydalı olacağını dile getirdi. Meclisin kapsayıcı ve üst kuruluş olma niteliğine vurgu yapan Orhan, sektör sorunlarının Birliğimiz kanalı ile kamu kurumlarına iletilmesinin sağlayacağı faydaya dikkat çekti.

Sektörün alt gruplarından dolayı sorunlarının farklılık gösterebileceğinin belirtildiği toplantıda meclis üyeleri tarafından bu sorunların çözümüne yönelik alt komiteler kurulması kararlaştırıldı.

Toplantıda Dahilde İşleme Rejimi ve ek vergiler konusunda çalışmalar yapmak üzere bir alt komite kuruldu. Tekstil ve konfeksiyon ürünlerindeki ek vergiler değerlendirildi.

Toplantıda ek vergiler konusundaki düzenlemeler ele alınarak, konfeksiyon sektörünün bazı zorluklar yaşadığı ifade edildi.

Ek vergilerle ilgili teknik konuda bütün sektörün bir araya gelerek tek ses olması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, uygulamada olan mevzuattaki kuralların tekrar gözden geçirilip sektörün yorumlarının alınarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Sektörün Türkiye ekonomisindeki etkisinin ve rekabet gücünün tam anlamıyla anlaşılamadığı işaret edilerek, hazır giyim sektörünün her aşamasında ülke olarak çok iyi durumda olunduğuna ve bu konuda sektörün ait olduğu değere tekrar kavuşması için PR ve imaj çalışmasının yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Toplantıda İran’ın ülkemiz konfeksiyon ve tekstil sektörüne olan ilgisinin ve potansiyelinin göz ardı edilemez olduğu değerlendirilerek, İran’la ticaretin önünün açılması için çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment