Kriz yönetiminde reklamın önemi

Reklamlar ülke ekonomisi için de moral yükselten ve ekonomik canlılığı arttıran bir araçtır. Bu nedenle reklamlar ekonomik durgunluk dönemlerinde hem firmalara hem de ilke ekonomisine fayda sağlar.

Ekonomik kriz döneminde genelde şirketler harcamaları kısmaya yönelirler. Kalem kalem çıkarılan harcamalar önem sırasına göre kısılır. Genelde reklam ve pazarlama maliyetleri önce kısıtlamaya girer. Ancak son yıllarda reklamın öneminin anlaşılmasıyla bu durum değişmeye başlamıştır. Reklam giderlerini kısan şirketler ise reklamı kar ve satışı arttırmaya yönelik bir çalışmadan çok rakiplerine karşı duruş, bir savunma olarak görmektedirler.

Kriz döneminde şirketler yatırımları, maliyetleri kısarak fiyatları aşağı çekerler. Öncelikle pazarlama ve reklam maliyetlerini kısan şirketler kısa dönemde karlılığa bir faydası olmadığı gibi uzun dönemde kara da zarar verdiği tespit edilmiştir. Kriz döneminde pazarlama ve reklam faaliyetlerini sürdüren şirketlerin uzun vadeli kar sağladıkları, kriz sonunda da rakiplerinden daha çabuk öne çıktıkları görülmüştür. Ekonomik kriz dönemlerinde reklama devam eden veya reklam yapan firmaların reklam maliyetlerini kısan firmalara oranla daha hızlı büyüdükleri tespit edilmiştir.

Birçok firma kriz döneminde panik yaparak reklam ve pazarlama bütçelerini kıstıklarında satışlar düşer ve buna paralel olarak stok artar. Rakip firmalar reklam yaptıkları takdirde ise reklama ara veren firmanın pazardaki payı düşer. Ekonomik kriz dönemlerinde firmaların müşterilerine ve hedef kitlesine daha yakın durarak daha iyi iletişim içinde olması gerekir. Hedef kitleye ulaşabilmek için en etkili kitle iletişim aracı seçilerek müşterilerle sürekli iletişim halinde olmak firmayı krizde ve sonrasında kurtarır. Firmalar reklam çalışmalarını çeşitlendirerek, ürün çeşitlerini arttırarak veya yeni kategoriler ekleyerek kriz dönemlerinde de büyürler. Reklamı çeşitlendirmek ve böylece hedef kitleye ulaşmak konusunda çeşitli çalışmalar yapılarak bir strateji belirlenmelidir.

Kriz dönemlerinde reklam yapmak piyasaya yeni girecek markalar için marka kimliğini oluşturmada ve yeni müşteri kitlesi toplamakta faydalı olabilmektedir. Kriz dönemlerinde firmaların küçülme, kısma, daralma yerine krizi yönetmeye çalışmaları gerekir. Kriz fırsat olarak da görülebilir. Kriz dönemlerinde genel olarak firmalar reklamı kestiğinden reklam yapan firmalar çok daha rahat kendilerini gösterirler ve öne çıkarlar. Kriz dönemlerinde yapılacak reklamların kurumsal nitelikten çok satışa yönelik olması gerektiği ortaya konmuştur. Satışa özendiren ve ürünü net anlatan reklamlar kriz döneminde direkt müşteriye hitap eder ve ürünü veya hizmeti satın almaya yönlendirir. Kriz dönemleri içine kapama, daralma ve kısma dönemleri değildir. Kriz yönetimi yapabilmek gerekir.

http://www.reklamuzmani.com/kriz-yonetiminde-reklamin-onemi/

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment