Örme Kumaş İhracatı 2017 yılı Ocak–Mart Döneminde %8,6 Arttı

Örme kumaş ihracatımız 2017 yılı Ocak – Mart döneminde %8,6 oranında artarak 386 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise örme kumaş ihracatımız %13,6 oranında artış kaydetmiştir.

2017 yılı Ocak – Mart döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun yaklaşık 203 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaş olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %52,5’dur. 2017 yılı Mart ayında diğer örme kumaş ihracatımız %4,6 oranında artmıştır.

 

Kaynak: Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment