Tekstil İhracatı 2017 yılının Ocak–Mart Döneminde %3,6 Arttı

Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2017 yılının Ocak – Mart döneminde %3,6 oranında artarak 2,5 milyar dolara yükseldi.

Tekstil ihracatı 2017’nin ilk üç ayında sürekli arttı. 2017 yılının Ocak ayında tekstil ihracatımız yıla %2,3 artış ile başladı. Şubat ayında tekstil ihracatımız %3,4 artarak yaklaşık 786 milyon dolar değerinde gerçekleşti. Mart ayında ise tekstil ihracatımız %8 artarak yaklaşık 930 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak – Mart döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2017 Mart ayında %11,4 artışla 82 milyon dolar değerinde gerçekleşirken 2017 yılı Ocak – Mart döneminde ise ihracatımız %3,3 oranında artarak yaklaşık 223 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2017 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2017 Mart ayında %0,8 oranında gerilemiş ve yaklaşık 73 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Mart döneminde ise Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,2 oranında gerileyerek yaklaşık 198 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Mart döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız Bulgaristan olmuştur. Bulgaristan’a yapılan ihracat 2017 yılının Mart ayında %46,6 oranında artarak 65 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Mart döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %48,3 artış ile yaklaşık 172 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Mart döneminde ise tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda en fazla artış kaydedilen ülke grubu %14,1 oranında artış ile Türk Cumhuriyetleri iken, ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla en fazla gerilediği ülke grubu ise %7,4 oranında gerileme ile Diğer Avrupa Ülkeleri olmuştur.

Dokuma ilk sırada, iplik ikinci, örme kumaş üçüncü

2017 yılı Ocak – Mart döneminde ürün grupları bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokuma kumaş olduğu görülmektedir. Tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %24’ünü oluşturan dokuma kumaş ihracatı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,2 oranında azalarak 595 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak – Mart döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ikinci önemli ürün grubu, sektörümüz ihracatının %18,8’ini oluşturan iplik grubudur. İplik ihracatımız 2017 Ocak – Mart döneminde 465 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. İplik ihracatımızın Mart ayı ihracat değeri ise %24,2 oranında artışla yaklaşık 172 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Mart döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ürün grubu ise, tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %15,6’sını oluşturan örme kumaş grubudur. Bu ürün grubuna ihracatımız %8,6 oranında artışla 386 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise ihracatımız %13,6 oranında artışla 153 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Örme Kumaş İhracatımız 

2017 yılı Ocak – Mart döneminde %8,6 oranında artarak 386 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Mart ayında ise örme kumaş ihracatımız %13,6 oranında artış kaydetmiştir. Ürün grubu bazında örme kumaş ihracatımız 2017 yılı Ocak – Mart döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun yaklaşık 203 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaş olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %52,5’dur. 2017 yılı Mart ayında diğer örme kumaş ihracatımız %4,6 oranında artmıştır.

2017 yılı Ocak – Mart döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke, yaklaşık 69 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen Bulgaristan’dır. Bulgaristan’a örme kumaş ihracatımız 2017 yılı Mart ayında %37,7 oranında artmıştır.

Kaynak: Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment