Örme Kumaş İhracatı 2017 yılı Ocak – Nisan Döneminde % 4,4 Arttı

Örme kumaş ihracatımız 2017 yılı Ocak – Nisan döneminde %4,4 oranında artarak 520 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Nisan ayında ise örme kumaş ihracatımız %5,9 oranında gerileme oldu.

2017 yılı Ocak – Nisan döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 275 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaş olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %52,9’dur. 2017 yılı Nisan ayında diğer örme kumaş ihracatımız %5,3 oranında gerilemiştir.

Ülkeler bazında örme kumaş ihracatımız 2017 yılı Ocak – Nisan döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke, yaklaşık 93 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen Bulgaristan’dır. Bulgaristan’a örme kumaş ihracatımız 2017 yılı Nisan ayında %13,8 oranında artmıştır.

Örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İtalya, Moldovya ve Romanya’dır. 2017 Ocak – Nisan döneminde örme kumaş ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en çok gerilediği ülke %19,8 oranında gerilemeyle Romanya olurken ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise %37,7 oranında artış kaydedilen Bulgaristan olmuştur. Örme kumaş ihracatımızda %60,8’lik paya sahip AB(28) ülkelerine bakıldığında, 2017 Ocak – Nisan döneminde ihracatımız %2,5 oranında artışla 316 milyon dolar, Nisan ayında ise %7 oranında gerilemeyle yaklaşık 82 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Kaynak: Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment