Hazır Giyim İhracatı İlk Yarıda %5,8 Azaldı

Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 azalarak 8,2 milyar dolar oldu.

Hazır giyim ihracatı 2017’ye iyi başlamadı. 2017 yılının Ocak ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 oranında düşüş görülmüş ve bu düşüş eğilimi Şubat ayındaki %9,1 düşüş oranıyla devam etmiştir. Mart ayında ise ivme pozitife dönerek %1,8 oranında artış gerçekleşmiştir. Nisan ayında ivme tekrar negatife dönerek %11,1 azalış meydana gelir iken Mayıs ayında azalış oranı %0,9 olarak kaydedilmiştir. Haziran ayında ise %8,6’lık azalma meydana gelmiştir.

Bu arada sadece Haziran ayında 1,395 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2016 yılı geneli için hesaplanan 1,416 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin altında ve 2017 ilk altı ayı için 1,371 milyar dolar olarak hesaplanan aylık ortalama ihracat değerinin üstünde bir değer olarak kayıtlara geçmiştir.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %10,7

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı %10,7 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2014 yılının OcakHaziran döneminde %11,7, 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde %10,9 ve 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde %12,3 idi. Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde %16,2 iken 2017 Ocak-Haziran döneminde %13,8 olmuştur.

Hazır giyimi Avrupa pazarı ayakta tutuyor

2017 yılının ilk yarısında Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilenilk üç ülke Almanya, İngiltere ve İspanya şeklinde sıralanmaktadır. Yılın ilk altı ayında Almanya’ya %2,8 oranında azalışla 1,5 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İngiltere’ye 9,3 düşüşle 948,6 milyon dolarlık ve İspanya’ya %3,8 artışla 911,8 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 401,6 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 393,2 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla Irak, İtalya, ABD, Polonya ve Danimarka Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır. Kaynak: İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi 

En fazla ihracat örme giysilerde oldu

2017 yılının ilk altı aylık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının üç temel ürün grubunun üçünde de azalışlar gözlemlenmiştir. Örme giyim eşyaları ve aksesuarları en fazla ihraç edilen ürün grubudur. Örme giyim eşyalarının ihracatı 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre %6 oranında azalarak 4,2 milyar dolar olmuştur.

İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %7,1 oranında azalarak 3 milyar dolara düşmüştür. Ev tekstili ürünlerinin de içinde yer aldığı diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat %1,4 düşüşle 949,7 milyon dolar olmuştur.

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment