TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Toplantısı Yapıldı

Şeref Fayat Başkanlığında 10.08.2017 Perşembe günü 10.00-13.00 saatleri arasında TOBB’un Levent’deki hizmet binasında biraraya gelen sektörle ilgili muhtelif kurum ve kuruluşların temsilcilerinin oluşturduğu Meclis üyelerinin gündeminde;

– 2017 Yılı ilk yarısı Hazırgiyim Sektöründeki gelişmeler (Sektör Verileri, İstihdam Stratejisi ve TİM Algı Araştırma Sonuçlarının değerlendirilmesi,

– Yeni KDV düzenlemesi ile ilgili yürütülen çalışmalar,

– Pakistan ile yürütülen STA (Serbest Ticaret Anlaşması) görüşmeleri,

– İhracat Gelişmeleri- Dış Pazar Koşulları- Müşteri İlişkileri, Özellikle Almanya ve AB Ülkeleri ile ilişkilerin Ülke Ekonomisine ve Sektörlerimize Olası Etkileri,

– Yatırım Teşvikleri, Cazibe Merkezi Yatırım Teşvikleri ve Diğer Teşvik Uygulamaları, Yurtdışına Kayan Yatırımlar,

– Perakende Sektöründeki Gelişmeler, Kosolidasyon, AVM ile ilişkiler, Yabancıların çekilmesi, Mağazaların Kapanması, Yurtdışı Mağazalaşma v.b.

– 2017 yılı sonu itibarıyla sona erecek olan Asgari Ücret desteklerine yönelik alternatif öneriler,

– Suriyeli ve Çocuk İşçi (Kayıtdışı) çalıştırma konuları,

– Üretim ve Üretici koşullar,

– Kıdem Tazminatı,

Konuları vardı ve bu konuda yapılan sektörel değerlendirmeler sonucunda mutabık kalınan ortak çözüm önerilerinin ilgili mercilere iletilmesi kararlaştırılmıştır.

Kaynak: OTİAD

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment