2017’nin Ocak-Eylül Döneminde Hazırgiyim İhracatı %1,8 Azaldı

2017 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2016 yılının aynı dönemine göre %1,8’lik düşüş ile 12,6 milyar dolar oldu.

Hazırgiyim ihracatında 2016 yılının ikinci yarısında ihracatta aylık bazda başlayan düşüş 2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında da devam etmiştir. Mart ayında gerçekleşen %1,8 oranındaki artış Nisan ayında yerini %11,1’lik düşüşe bırakmıştır. Mayıs ayında %0,9 olarak kaydedilen düşüş oranı Haziran ayında %8,6 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayına gelindiğinde ise düşüş eğilimi yerini artışa bırakarak %19’luk bir artış kaydedilirken, bu artış oran Ağustos ayında %4,6 olmuştur. Eylül ayında ise %1,8’lik bir düşüş gerçekleşmiştir.

2017 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ülkeler Almanya, İspanya ve İngiltere olarak sıralanmaktadır. Yılın ilk dokuz ayında Almanya’ya %0,3 oranında azalışla 2,4 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya %18,7 artışla 1,5 milyar dolarlık ve İngiltere’ye %6,2 düşüşle 1,4 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 626,6 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 621,9 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla Irak, ABD, İtalya, Polonya ve Danimarka Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır.

Kaynak: İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment