10 Aylık Tekstil İhracatımız 8,3 Milyar Dolar

2017 yılı Ocak – Ekim dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %2,4 oranında artış ile 8.3 milyar dolar oldu.

2017 yılının Ocak ayında tekstil ihracatımız yıla %2,3 artış ile başlamıştır. Şubat ayında tekstil ihracatımız %3,4 artarak yaklaşık 786 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında ise tekstil ihracatımız %8 artarak yaklaşık 930 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Nisan ayında tekstil ihracatımız %4,9 gerileyerek 813 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ihracatımız %0,1 artarak 835 milyon dolar değerinde gerçekleşmiş, Haziran ayında %7,5 gerileyerek 820 milyon dolar, Temmuz ayında %17,9 oranında artarak yaklaşık 774 milyon dolar, Ağustos ayında %5,7 oranında artarak 892 milyon dolar, Ekim ayında ise %7,3 oranında artarak yaklaşık 924 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak – Ekim döneminde ürün grupları bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokuma kumaş olduğu görülmektedir. Tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %24,3’ünü oluşturan dokuma kumaş ihracatı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,0 oranında azalarak 2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak – Ekim döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ikinci önemli ürün grubu, sektörümüz ihracatının %17,8’ini oluşturan iplik grubudur. İplik ihracatımız 2017 Ocak – Ekim döneminde yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. İplik ihracatımızın Ekim ayı ihracat değeri ise %9,5 oranında artışla 165 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Ekim döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ürün grubu ise, tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %16,1’ini oluşturan tekstil sektörüne dâhil ev tekstili ürün grubudur. Bu ürün grubuna ihracatımız %1,4 oranında artışla 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise ihracatımız %9,9 oranında artışla 154 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Elyaf İhracatımız

Elyaf ihracatımız 2017 yılı Ocak – Ekim döneminde %12,2 oranında artarak yaklaşık 491 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Elyaf ihracatımız, 2017 yılı Ekim ayında ise %6,1 oranında artmış ve 57 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak – Ekim döneminde alt ürün grupları bazında elyaf ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun %9,6 oranında artış ile 301 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilen ve toplam elyaf ihracatımızın %61,4’ünü oluşturan sentetik-suni lifler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubuna 2017 yılı Ekim ayı ihracatımız ise %19,2 oranında artmıştır.

İplik İhracatımız

İplik ihracatımız 2017 yılı Ocak – Ekim döneminde yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu ürün grubuna ihracatımız 2017 yılı Ekim ayında ise %9,5 oranında artışla 165 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak – Ekim döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun yaklaşık 536 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %36,1’dir. 2017 yılı Ekim ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız %15,7 oranında artmıştır.

Örme Kumaş İhracatımız
Örme kumaş ihracatımız 2017 yılı Ocak – Ekim döneminde % 3,3 oranında artarak 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayında ise örme kumaş ihracatımız %5,8 oranında artış kaydetmiştir. 2017 yılı Ocak – Ekim döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 698 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaş olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %53,2’dir. 2017 yılı Ekim ayında diğer örme kumaş ihracatımız %5,2 oranında artmıştır.

Kaynak: Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment