Hazır Giyim İhracatında Düşüş 10 Aydır Sürüyor

2017 yılının ilk 10 ayında Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2016 yılının aynı dönemine göre %0,9’luk düşüş ile 14,2 milyar dolar olmuştur.

2017 yılının Ocak-Ekim döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı %11 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde %12,1; 2015 yılının Ocak-Ekim döneminde %11,8 ve 2016 yılının OcakEkim döneminde %12,3 idi. Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatı içerisindeki payı 2016 yılının Ocak-Ekim döneminde %16,2 iken 2017 Ocak-Ekim döneminde %14,3 olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel ihracatındaki payının hem de sanayi ihracatındaki payının 2017’nın ilk on ayı itibarıyla azaldığını ortaya koymaktadır.

2017 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ülkeler Almanya, İspanya ve İngiltere olarak sıralanmaktadır. Yılın ilk on ayında Almanya’ya %0,5 oranında artışla 2,7 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya %20,7 artışla 1,8 milyar dolarlık ve İngiltere’ye %5,5 düşüşle 1,6 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 694,4 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 682 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla Irak, ABD, İtalya, Polonya ve Danimarka Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır.

Kaynak: İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment