2017’nin İlk 11 Ayında Tekstil İhracatı %2,5 Arttı

Textile industry – Weaving and warping

2017 yılı Ocak – Kasım dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %2,5 oranında artış ile 9,2 milyar dolara yükseldi.

2017 yılı Ocak – Kasım döneminde, en önemli ihracat pazarımız İtalya oldu. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2017 yılı Ocak – Kasım döneminde %4,3 oranında artarak 809
milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2017 yılı Ocak – Kasım döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2017 Kasım ayında %6,7 oranında artarak 80 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Kasım döneminde ise Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,6 oranında artarak 785 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak – Kasım döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız Bulgaristan olmuştur. Bulgaristan’a yapılan ihracat 2017 yılının Kasım ayında %7,8 oranında gerileyerek 54 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Kasım döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %5,7 oranında artarak 611 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatımız

2017 yılı Ocak – Kasım döneminde ürün grupları bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatımız incelendiğinde, en önemli ürün grubunun dokuma kumaş olduğu görülmektedir. Tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %24,3’ünü oluşturan dokuma kumaş ihracatı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,3 oranında azalarak 2,2 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Dokuma kumaş ihracatımız, 2017 yılının Kasım ayında ise %4,3 oranında artarak 222 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak – Kasım döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ikinci önemli ürün grubu, sektörümüz ihracatının %17,8’ini oluşturan iplik grubudur. İplik ihracatımız 2017 Ocak – Kasım döneminde 1,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. İplik ihracatımızın Kasım ayı ihracat değeri ise %8,7 oranında artışla 163 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Kasım döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ürün grubu ise, tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %16,1’ini oluşturan tekstil sektörüne dâhil ev tekstili ürün grubudur. Bu ürün grubuna ihracatımız %1,5 oranında artışla yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Kasım ayında ise ihracatımız %3,2 oranında artışla 145 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment