2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başladı

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı 
Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018

KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı;

İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak, Sıfır (0) faizli, İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.

 

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

  • 04.06.2018 – 01.08.2018 İşletme başvuruları
  • 02.08.2018 – 13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi
  • 14.08.2018 – 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu
  • 25.08.2018 – 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

FCS Fidan Consulting & Strategy

Tantavi, Bosna Plaza Köroğlu Cad. No:54/7

Ümraniye, İstanbul

Email: info@bfidan.com

Telefon: 0216 599 0090

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment