Groz-Beckert, uluslararası konuklarını Albstadt’ta üçüncü kez ağırladı

Groz-Beckert, uluslararası konuklarını Albstadt’a üçüncü kez tekstil sempozyumuna davet etti. Şirket, “The Fabric Year 2018” başlığı altında, güncel piyasa gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Sempozyumu Asya, Amerika ve Avrupa’dan 20’den fazla ülkeden 150 davetli izledi.

“Kumaş Yılı’nı açan Groz-Beckert Yönetim Kurulu Üyesi Eric Schöller katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Günün ilk sunumu Dr. Josef Braml, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik tarafından verildi. V. ve ABD ile Çin arasındaki küresel rekabete ve bunun Avrupa için yarattığı etkilere odaklandı.

Groz-Beckert Ürün Pazarlama ve İnovasyon’dan Andreas Engelhardt, daha sonra uzun yıllardır aynı adı taşıyan şirketin sahibi olarak yayınladığı “Elyaf Yılı” adlı yıllık kitabından önemli mesajlar sundu. Küresel elyaf endüstrisinin, 4 yıllık düşüş oranlarının ardından 2017 yılında yüzde 4 civarında bir büyüme yakaladığını bildirdi. Her ne kadar sentetik elyaflar sektördeki en önemli pazar konumlarını oluşturmaya devam etseler de, doğal elyaflar da daha dinamik bir büyüme yaşadı – 2001’den beri görülmeyen bir gelişme.

Andreas Engelhardt ve Martin Weiler, Groz-Beckert Pazar Araştırması, Kumaş Yılı ile ulusal elyafın ve kumaş üretiminin gelişiminin ve mevcut durumunun gözlemleri ile devam etti – her zaman örme ve dokuma kumaşa ve dokusuz kumaşa bölünür. Önce Vietnam ve Endonezya pazarları ele alındı. Her iki pazarın önemli bir ortak özelliği, özellikle kumaş üretiminde son derece dinamik genişleme ışığında, fiber malzemenin ithalatına olan artan bağımlılıktır.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment