İplik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %7,9 arttı

İplik ihracatı 2018 yılı Ocak – Ağustos döneminde yüzde 7,9 oranında artarak yaklaşık 1,3 milyar dolar oldu. 

2018 yılı Ocak – Ağustos döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 487 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %38,7’dir. 2018 yılı Ağustos ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız % 2,4 oranında gerilemiştir.

2018 yılı Ocak – Ağustos döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 159 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2018 yılı Ağustos ayında % 15,0 oranında gerilemiştir. İplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Portekiz ve Hollanda’dır. 2018 yılı Ocak – Ağustos döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en fazla gerilediği ülke % 8,4 oranında gerilemeyle Bulgaristan olurken, ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise % 21,7 oranında artış kaydedilen Portekiz olmuştur.

Kaynak: İTHİB

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment