Örme kumaş ihracatı Eylül’de arttı ancak ilk 9 ayda azaldı

Örme kumaş ihracatımız 2018 yılı Ocak – Eylül döneminde %0,5 oranında gerileyerek yaklaşık 1,2 milyar dolar oldu. 2018 yılı Eylül ayında ise örme kumaş ihracatımız %6,6 oranında artış kaydetmiştir.

2018 yılı Ocak – Eylül döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun yaklaşık 623 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaş olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %53,0’dür. 2018 yılı Eylül ayında diğer örme kumaş ihracatımız %8,5 oranında artmıştır.

2018 yılı Ocak – Eylül döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke; 184 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş ihracatımız 2018 yılı Eylül ayında ise %13,4 oranında gerileyerek yaklaşık 19 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler Bulgaristan, Rusya ve Beyaz Rusya’dır. 2018 yılı Ocak – Eylül döneminde örme kumaş ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en çok gerilediği ülke %27,0 oranında gerilemeyle Bulgaristan olurken ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise %472,5 oranında artış kaydedilen Rusya olmuştur.

Kaynak: Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment