Tekstil ihracatı ilk 9 ayda 8 milyar dolara yaklaştı

2018 yılı Ocak – Eylül dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı %5,9 oranında artış ile 7,8 milyar dolara yükseldi.

2018 yılı Ocak – Eylül döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda en fazla artış kaydedilen ülke grubu %28,4 oranında artış ile Eski Doğu Bloku Ülkeleri olurken, ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gerilediği tek ülke grubu Ortadoğu Ülkeleri olmuştur.

2018 yılı Ocak – Eylül döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2018 Eylül ayında %1,3 oranında gerilemeyle 79 milyon dolar değerinde gerçekleşirken 2018 yılı Ocak – Eylül döneminde ise ihracatımız %1,6 oranında artarak 672 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2018 yılı Ocak – Eylül döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2018 Eylül ayında %8,4 oranında artarak 72 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Eylül döneminde ise Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,6 oranında artarak 646 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Eylül döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2018 yılının Eylül ayında %2,1 oranında artarak 51 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak – Eylül döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %2,0 oranında artarak yaklaşık 444 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak – Eylül döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere olmuştur. Bulgaristan’a yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2018 yılı Eylül ayında %21,5 oranında gerileyerek yaklaşık 42 milyon dolar değerinde gerçekleşmişken 2018 yılı Ocak – Eylül döneminde ise ihracatımız %17,9 oranında gerileyerek yaklaşık 409 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İngiltere’ye ise Eylül ayında sektörümüz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %20,2 oranında artarak yaklaşık 38 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İngiltere’ye sektörümüz ihracatı 2018 yılı Ocak – Eylül döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla % 12,3 oranında artarak 327 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kaynak: İTHİB

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment