ABM GLOBAL konkordato talep etti

2010 yılında Çorlu Velimeşe’de kurulan ve baskı, boya ve finishing işlemleri yapan ABM GLOBAL konkordato talep etti.  Merkezi Zeytinburnu’nda, fabrikası Çorlu’da bulunan şirket, 3 ay süreyle alacaklılarına karşı koruma talep etti.

3 Ekim günü gerçekleşen davada aşağıdaki kararlar alındı:

a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 731179-0 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ hakkında 02/10/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK’nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarakHukukçu Prof. Dr. Necla Akdağ GÜNEY, SMM Mehmet Bülent AYDIN, Finansman uzmanı Taner YILDIRIM’ın görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/949 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 19/12/2018 günü saat 14:00′a yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 03/10/2018

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment