2018’te en fazla hazır giyim ihracatı Almanya’ya yapıldı

2018 yılında Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2017 yılına göre %3,6 artış ile 17,6 milyar dolar olmuştur. Bu rakamlar 2017 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan artış eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.

2018 yılının genelinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı %10,5 oldu. Bu pay 2015 yılında %11,8, 2016 yılında %11,9 ve 2017 yılında da %10,8 idi.

En fazla ihracat Almanya pazarına

2018 yılında Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. 2018 yılında Almanya’ya %0,9 oranında azalışla 3,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya %15’lik artışla 2,4 milyar dolarlık ve İngiltere’ye %3,6 artışla 2 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Almanya, 3.2 milyar dolarlık ithalatıyla ihracatımızda yüzde 18.1’lik bir paya sahiptir.

Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 999,8 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 887,9 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla Irak, ABD, İtalya, Danimarka ve İsrail Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment