İplik ihracatı ilk iki ayda %2 azaldı

Türkiye’nin iplik ihracatı 2019 yılının Ocak-Şubat döneminde yüzde 2 gerileyerek 316.7 milyon dolar oldu.

İplik ihracatı 2019 Ocak ayında yüzde 3.2 oranında artarak 166 milyon dolar oldu. 2019 yılı Şubat ayında ise %7,1 oranında gerilemeyle yaklaşık 151 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 2’lik bir gerileme oldu.

Tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda %19,7 paya sahip olan iplikte 2019 ihracatı beklentilerin altında oldu. 2019 Ocak – Şubat döneminde ihracat yaklaşık 317 milyon dolar değerinde gerçekleşmişti. Oysa bu rakam 2018’in aynı döneminde 323.2 milyon dolardı.

2019 yılı Ocak – Şubat döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 133 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %42,1’dir. 2019 yılı Şubat ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız %2,1 oranında gerilemiştir.

En fazla ihracat İtalya’ya

2019 yılı Ocak – Şubat döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 39 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2019 yılı Şubat ayında %12,4 oranında gerilemiştir.

2019 yılında iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Belçika ve Hollanda’dır. 2019 yılı Ocak – Şubat döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en fazla gerilediği ülke %18,7 oranında gerilemeyle Almanya olurken, ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise %13,1 oranında artış kaydedilen Mısır olmuştur. İplik ihracatımızda %63,0 oranında paya sahip olan AB(28) ülkelerine bakıldığında 2019 Ocak – Şubat döneminde %7,6 oranında gerilemeyle yaklaşık 200 milyon dolar, 2019 yılı Şubat ayında ise %11,5 oranında gerileyerek 94 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment