Tekstil ihracatı ilk çeyrekte %7 azaldı

2019 yılı Ocak – Mart dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %7,0 oranında düşüş ile 2,5 milyar dolar oldu.

İTHİB’in hazırladığı yılın ilk çeyreğindeki tekstil ve hammaddeleri ihracat raporuna göre tekstil ihracatımız yüzde 7 oranında azaldı.

2018’in Ocak-Mart döneminde 2.7 milyar dolar olan tekstil ihracatı bu yılın aynı döneminde 2.5 milyar dolarda kaldı.

2019 yılı Ocak – Mart döneminde ise tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda en fazla artış kaydedilen ülke grubu %5,5 oranında artış ile Asya ve Okyanusya Ülkeleri olurken, ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla en fazla gerilediği ülke grubu AB(28) Ülkeleri olmuştur.

2019 yılı Ocak – Mart döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 Mart ayında %10 oranında gerileyerek yaklaşık 78,4 milyon dolar değerinde gerçekleşirken 2019 yılı Ocak – Mart döneminde ise ihracatımız %11,9 oranında gerileyerek yaklaşık 216,5 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2019 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Mart ayında %10 oranında gerileyerek 69 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Mart döneminde ise Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10,9 oranında gerileyerek yaklaşık 200 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Mart döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2019 yılının Mart ayında %7,4 oranında gerileyerek yaklaşık 48 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak – Mart döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %3,6 oranında azalarak 136,4 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Mart döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere olmuştur. Bulgaristan’a yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Mart ayında %19,4 oranında gerileyerek 43,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmişken 2019 yılı Ocak – Mart döneminde ise ihracatımız %19,6 oranında gerileyerek yaklaşık 123,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İngiltere’ye ise Mart ayında sektörümüz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %2,3 oranında artarak yaklaşık 40 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İngiltere’ye sektörümüz ihracatı 2019 yılı Ocak – Mart döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %4,8 oranında artarak yaklaşık yaklaşık 114 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment