2019’in Ocak-Mayıs döneminde tekstil ihracatı %5.8 azaldı

Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2019 yılı Ocak – Mayıs dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %5,8 oranında azalış ile 3,3 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir.

2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde ise tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda en fazla artış kaydedilen ülke grubu %6,4 oranında artış ile Eski Doğu Bloku Ülkeleri olurken, ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla en fazla gerilediği ülke grubu AB(28) ve Diğer Avrupa Ülkeleri olmuştur.

2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 Mayıs ayında %4,8 oranında artarak yaklaşık 83,4 milyon dolar değerinde gerçekleşirken 2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde ise ihracatımız %7,5 oranında gerileyerek yaklaşık 368,8 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Mayıs ayında %13,9 oranında yükselerek 84,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde ise Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,8 oranında azalarak yaklaşık 357 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2019 yılının Mayıs ayında %5,7 oranında artarak yaklaşık 53 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %1,6 oranında azalarak 234 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere olmuştur.

Bulgaristan’a yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Mayıs ayında %17,4 oranında gerileyerek 39 milyon dolar değerinde gerçekleşmişken 2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde ise ihracatımız %18,7 oranında gerileyerek yaklaşık 200,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İngiltere’ye ise Mayıs ayında sektörümüz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %12,2 oranında artarak yaklaşık 46 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İngiltere’ye sektörümüz ihracatı 2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %6,8 oranında artarak yaklaşık 200,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: İTHİB

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment