2019’un Ocak-Mayıs döneminde iplik ihracatı %0.3 azaldı

İplik ihracatı, 2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde yüzde 0.3 oranında azalarak 810,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 342,7 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %42,3’tür. 2019 yılı Mayıs ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız %7,8,2 oranında artmıştır.

Ülkeler bazında iplik ihracatımız

2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 96,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2019 yılı Mayıs ayında %1,1 oranında gerilemiştir. 2019 yılın Ocak-Mayıs döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Hollanda ve Belçika’dır. 2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en fazla gerilediği ülke %20,3 oranında gerilemeyle Almanya olurken, ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise %16,9 oranında artış kaydedilen Mısır olmuştur.

İplik ihracatımızda %60,8 oranında paya sahip olan AB(28) ülkelerine bakıldığında 2019 Ocak – Mayıs döneminde %5,7 oranında azalışla yaklaşık 492,6 milyon dolar, 2019 yılı Mayıs ayında ise %2 artış göstererek 104 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Kaynak: İTHİB

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment