Tekstilde teknolojik dönüşüm için adım atıldı

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tekstil sektöründeki mevcut makine kapasitesinin daha verimli kullanılması amacıyla önemli bir adım attı.

Tekstil sektöründe halihazırda atıl durumda bulunan makinelerin işlerlik kazanması amacıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişikliğe gidildi. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; birinci ve ikinci bölgede yer alan illerde gerçekleştirilen hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine yönelik yatırımlarda temin edilen makine ve teçhizatlar kapsamda olacak. Bu makine ve teçhizatlar, kararda belirtilen 34 ile taşınırsa, istihdam desteğinden yararlanabilecek. Ancak bunun için asgari 100 istihdam sağlanması koşulu aranacak. Böylece, hem görece gelişmiş birinci ve ikinci bölge illerinde kapasite fazlası olarak değerlendirilen makine ve teçhizat ülke ekonomisine kazandırılacak hem de gelişmekte olan illerdeki yatırımlar ve dolayısıyla istihdam artacak.

İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Başkanı Mustafa Gültepe, kararla, firmaların yeni makine için ayıracakları bütçeyi istihdama ve fabrika binaları satın almaya harcayacaklarını dile getirdi. “Büyük firmaların doğu illerine yatırımlarında da artış gözlemlenecek. Teşvik ile üretici firma yatırım yapmak için yeni makineye ihtiyacı olmayacak. Bu ithalatı da azaltacağından cari açığa pozitif yansıyacak” dedi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu ise depolarda atıl duran eski teknolojili makineleri Anadolu’ya taşıyarak ilave kapasite yaratmak istediklerinin altını çizdi. Kararın özellikle atölye niteliğindeki küçük ölçekli işletmeler için önemli olduğunu belirten Karasu, “Teşvikli iller bu düzenlemeyle hareketlenecek. Biz de sanayiciyi bu illere yönlendireceğiz. Büyük ölçekli şirketlerin doğuya yönelmesi için ise teşvikin 2 yıldan uzun olması gerekiyor. Bunun için görüşüyoruz” dedi.

Kararda belirtilen illerdeki ikinci el tekstil makineleri ile yapılacak yatırımlar, aynı illerdeki sıfır makinelerle gerçekleşen yatırımlara sunulan istihdam teşviklerinden 3-5 yıl sürelerle yararlanacak. Yatırımcıların, birinci ve ikinci bölge illerinde istihdamlarını korumaları halinde teşvik süreleri 2 kat uygulanacak. Birinci ve ikinci bölge illerinde tekstil sektöründe daha önce sadece tevsi yatırımlarda yani kapasite artırımına yönelik yatırımlarda verilen teşvikler, artık sıfırdan yatırımlara da sunulacak.

Düzenleme; Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerini kapsıyor.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-varank-acikladi-tekstil-sektorunu-donusturecek-karar-41297197

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment