Örme Kumaş İhracatı 2019’un Ocak-Temmuz döneminde %3.3 düştü

Örme kumaş ihracatımız 2019 yılı Ocak – Temmuz döneminde %3,3 oranında gerileyerek 899 milyon dolar değerinde gerçekleşti.

Ürün grubu bazında örme kumaş ihracatımız 2019 yılı Ocak – Temmuz döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 489 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlar olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %54,4’dür. 2019 yılı Temmuz ayında bu ürün grubunda ihracatımız %15,4 oranında artmıştır.

Ülkeler bazında örme kumaş ihracatımız
2019 yılı Ocak – Temmuz döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke; 137 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş ihracatımız 2019 yılı Temmuz ayında ise %9,4 oranında artarak 20 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler Bulgaristan, Rusya ve Beyaz Rusya’dır. 2019 yılı Ocak – Temmuz döneminde örme kumaş ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en çok gerilediği ülke %11,4 oranında gerilemeyle Yunanistan olurken ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise %457,3 oranında artış kaydedilen Kırgızistan olmuştur. Örme kumaş ihracatımızda %52,6 oranında paya sahip AB(28) ülkelerine bakıldığında, 2019 Ocak – Temmuz döneminde ihracatımız %8,0 oranında gerileyerek 473 milyon dolar, 2019 yılı Temmuz ayında ise %0,8 oranında artışla 66 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Tekstil Sektör Şubesi
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment