Örmeciler maliyet baskısı altında

Hazır giyim ve konfeksiyonun en önemli girdisi olan kumaşı ören örmeciler uzun yıllardır maliyet baskısı altında. Son bir yıldır bu baskı had safhalarda.

1 milyar dolara yakın kumaş ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştiren yuvarlak örgü sektörünün üzerindeki maliyet baskısı son  bir yıldır çok ciddi bir şekilde arttı. İğne, platin ve yağ gibi sarf malzemesi fiyatlarının aşırı artması, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yüzde 100 seviyesinde artması örmecileri zor duruma sokmaktadır. elbette sadece bu girdi maliyetleri değiş örmecinin belini büken. Bunun yanı sıra süregelen düşük fason  fiyatları, stopaj ve vergi gibi sorunlar da acil çözüm bekliyor.

ÖRSAD’ın yayın organı Örme Dünyası Dergisine demeç veren  Genel Sekreter MAHİR MACİT, “imalatın üzerinde bir takım baskılar var. İmalat yapan örgü sektörünün üzerindeki maliyet baskısı özellikle geçtiğimiz Eylül’den bu yana çok ciddi bir şekilde artmıştır. Kurlarda yaşanan ani artışlar, örme sanayisinin giderleri üzerine çok ciddi yükler bindirmiştir. İğne ve yağ gibi sarf malzemesi fiyatlarının aşırı artması, elektrik fiyatlarının yüzde 100 seviyesinde artması bizlerin üzerinde çok ciddi maliyet baskıları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra sektörün ezelden beri süregelen yükleri de mevcut. Örneğin stopaj vergisi. Yani şimdi bir kira, sonra da bu kiranın stopajını ödüyorsunuz. Kirayı alan mal sahibi, vergisini ödeyen kiracı. Zaten oldukça düşük karlılıklarla hareket eden imalatçının üzerine bu yükler de bindiğinde imalatçı çaresiz kalmaktadır. Rekabetin ve maliyet baskısının yoğun olarak yaşanması sektör üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet vermektedir. İmalatçının önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin enerji gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve stopaj gibi konularda imalatçıyı destekler nitelikte bir tavır içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Adını bile bilmediğimiz vergiler ödemekteyiz. Bu yükün mutlaka azaltılması gerekmektedir.” dedi.

Kaynak: https://www.orsad.org.tr/resimler/dergiler/pdf/dergi_91_sayi_6_2019_1559336400.pdf

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment